Avantaje

Metallurgica Minotti

MARCAREA

Marcare din procesul de fabricatie a numelui firmei Metalurgica Minotti si a caracteristicilor principale: deschidere, lungime etc

 •  MZW – trade mark
 •  Non-­sparking,­ non­magnetic

 

APROBARI SI PATENTE

 • Aliajul "MZ"- Patent nr 515490 din 15.02.1995
 • Marina Militara Italiana - Nr. Omologare 39042 din 18.05.1956
 • E.N.P.I (Consiliul Italian de Prevenire a accidentelor) -  Nr omologare C.C.T. 1385 din 28.05.1964
 • Numele si marcile inregistrate sub Nr. 120242 din 27.12. 1854 si Nr. 121526 din 23.02.1955
 • Certificare OSVEDCENI FTZU Rep. Ceha Nr. M 95.0018 - 06.04.1995

 

COMPONENTA CONSTRUCTIVA

Duritatea produselor si respectarea cotelor de gabarit conform normei  DIN de referinta pentru sculele de mana din otel

Exemple:

 • DIN 7444 pentru cheile inelare de soc
 • DIN 133  pentru chei fixe de soc
 • DIN 3110 pentru cheile fixe
 • DIN 838 pentru cheile inelare

Rezistente la coroziune, rugina, acizi, apa de mare, etc. pentru a indeplini perfect cerintele tehnice si mecanice ale standardelor internationale in domeniu.

Caracteristicile lor mecanice, comparabile cu cele mai bune aliaje de otel, sunt garantia unor scule cu viata lunga.

 

PRETUL

Integrarea principalelor component de cist intr-o singura fabricatie

 • Matritele de forjat
 • Elaborarea “in-house” a aliajului
 • Fluxul propriuzis de fabricatie
 • MZW – aliaj propriu brevetat

 Cea mai buna calitate, la pretul cel mai bun


SĂNĂTATE

MZW – aliajul propriu brevetat reprezintă o alternativă a aliajului CUBE care elimină pericolul inhalării de pulberi de beriliu cu prilejul utilizării ustensilelor având in componenţă acest metal dur. Beriliul a fost recent clasificat ca fiind cancerigen, expunerea în medii în care se degajă pulberi de beriliu putând determina neoplazie pulmonară malignă la om și leziuni ale pielii precum iritație cutanată și dermatoze. 

Referior la pericolele pentru sănătate generate de utilizarea aliajului CuBe, Fișa cu Date de Securitate emisă de Materion Brush Inc., USA, la data de 28 Iulie 2015, distinge o clasificare a pericolelor pentru sănătate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, amendat și anume: 

-Toxicitate acută, orală – H301 - Toxic în caz de înghițire. 

-Toxicitate acută, inhalare – H330 – Mortal în caz de inhalare.

-Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – H319 – Provoacă iritarea gravă a ochilor. 

-Sensibilizarea căilor respiratorii – H334 – Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. 

-Cancerogenitatea – H350i – Poate provoca cancer prin inhalare.

-Toxicitate asupra organelor țintă specifice, expunere unică – H335 – Poate provoca iritara căilor respiratorii. 

-Toxicitate asupra organelor țintă specifice, expunere repetată – H372 – Provoacă leziuni ale organelor (sistemul respirator), în caz de expunere repetată prin inhalare.

Enumerarea exhaustivă a efectelor utilizării aliajului CUBE asupra sănătății, determină luarea măsurilor speciale de precauție, fiind interzise utilizările profesionale în domeniul public (administrație, învățământ, divertisment, servicii, meșteșuguri), dar și în domeniul privat (public larg, orice consumator). 

Nu în ultimul rând, utilizatorii sculelor CUBE sunt supuşi procedurii de notificare prealabilă şi de acord preliminar scris privind deşeurile reprezentând astfel de scule ajunse în faza de neutilizare, conform Regulamentului nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri.